RSS

Blog

1
05 februára, 2018

Osvetlenie (Lux) v luxoch

Osvetlenie (Lux) v luxoch

Lux (značka: lx) je jednotkou osvetlenosti (alebo intenzity osvetlenia alebo iluminancie alebo staršie len osvetlenia) podľa medzinárodnej sústavy SI. Je to intenzita osvetlenia spôsobená svetelným tokom 1 lúmendopadajúcim na plochu 1 m2, bez ohľadu na odrazivosť tejto plochy. Alebo inak - Lux je jednotka vyjadrujúca plošnú hustotu dopadajúceho svetelného toku.

1 lx = 1 lm/

Plocha má osvetlenosť 1 lux, ak má veľkosť 1 m2 a rovnomerne na ňu dopadá svetelný tok veľkosti 1 lm. Osvetlenosť klesá štvorcom vzdialenosti osvetľovanej plochy od svetelného zdroja. Osvetlenosť je podielom svetelného toku (v lumenoch) a plochy (v štvorcových metroch).

Vzdialenosť v meteroch

Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI. Je definovaná ako dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 s. Značka pre meter je m. V tomto prípade vyjadruje vzdialenosť od svetelného zdroja až po povrch na krorý dopadá alebo bude dopadať svetko.


Uhol svietenia svetelného zdroja v uhlových stupňoch

Stupeň (presnejšie uhlový stupeň) ako uhlová miera rovinného uhla sa zvyčajne označuje "°". Jeden stupeň je jednotka, ktorá má veľkosť 1/360 plného uhla. Tam, kde je potrebné deliť uhol na menšie úseky, je toto delenie realizované buď desatinným číslom alebo delením na uhlové minúty a sekundy. Potom má jeden stupeň 60 minút a pretože minúta má 60 sekúnd, má stupeň 3600 sekúnd.


Svetelný tok v Lumenoch

Lúmen (značka: lm) je hlavná jednotka svetelného toku, ktorý je jednou z vedľajších fyzikálnych jednotiek sústavy SI. 1 lúmen je svetelný tokvyžarovaný do priestorového uhlu 1 steradiánu bodovým zdrojom, ktorého svietivosť je vo všetkých smeroch 1 kandela.

Zopár príkladom LEDiek a ich žiarenie v lumenoch.

  • 5mm/Superflux LED: 5lm(max)
  • Luxeon Rebel biela LED: 145lm
  • Seoul P4 biela LED: 240lm@1000mA
  • Cree X-RE R2 biela LED: 242lm@1000mA
  • 25 Watt hálogénová žiarivka: 260lm 
  • 25 Watt žiarovka má 230 lm
  • 5 Watt LED  žiarovka (41 LED) má 420 lm
  • Cree M-CE biela LED: 752lm@2800mA
  • 100 Watt vláknová žiarovka: 1200lm
  • T8 15 Watt neon: 1350lm
Niekoľko typických intenzít osvetlenia
jasný slnečný deň   100 000 lx  
zamračené počasie v lete   20 000 lx  
letný deň v tieni   10 000 lx  
operačný sál   10 000 lx  
osvetlenie v TV-štúdiu   1 000 lx  
osvetlenie kancelárie   500 lx  
osvetlenie chodby   100 lx  
osvetlenie ulice   10 lx  
mesačný svit   0,25 lx  
jasná hviezdna obloha   0,001 lx  
zamračená nočná obloha bez cudzieho osvetlenia  

0,0001 lx


Príklad poklesu intenzity osvetlenia v závislosti od vzdialenosti zdroja svetla.

Ako zdroj svetla je použitá klasická 100W žiarovka (so žeraviacim vláknom) so svetelným tokom 1400 lúmenov. Údaje v tabulke platia pre osvetlenie spôsobené žiarovkou bez koncentrátora svetla.

Vzdialenosť od zdroja svetla v (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Výsledná intenzita osvetlenia v luxoch 111 27 12 6,9 4,4 3,1 2,2 1,7 1,4 1,1